• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

Nieuws

Maatregelen rond het coronavirus

Bekijk het videobericht voor onze leerkrachten

Bekijk het videobericht voor onze schoolleiders

 

Geen concurrentie maar verbinding als oplossing voor het lerarentekort

Door het lerarentekort is het vinden van invallers steeds moeilijker geworden. Zij krijgen een vaste baan aangeboden en daarmee raken de invalpools leeg. De concurrentie tussen scholen is groot, de werkdruk loopt verder op en steeds vaker wordt een klas naar huis gestuurd omdat er geen leraar beschikbaar is. Dat vraagt om het bundelen van krachten en betere samenwerking in de regio. Lees hier het interview met Joost Spijker, directeur Transvita.

 

Zij-instroom event: U voor de klas

Op 6 maart vond het zij-instroom event "U voor de klas" plaats op de DaCostaschool in Utrecht. 

 

Transvita in de media

Steeds minder invalkrachten in onderwijs (NOS Radio 1 Journaal, 15-10-2018)

Steeds minder invalkrachten in onderwijs (NOS.nl, 15-10-2018)

Zijinstromers moeten beseffen dat leraar zijn veel inzet vraagt (Onderwijsmagazine Schooljournaal, nr. 12)

 

Transvita Academie is live!!

Er is achter de schermen al enige tijd gewerkt aan de ontwikkeling van een professionele leeromgeving voor onze poolleerkrachten. Goed werkgeverschap gaat immers hand in hand met het stimuleren van ontwikkeling en het versterken van de inzetbaarheid. Vanaf heden vind je ons aanbod voor onze invalleerkrachten op de website van Transvita. Er is een aanbod voor al onze poolers! Neem snel een kijkje! Zie: Transvita Academie

 

Voordeklas.nl 

RTC Transvita heeft een eigen wervingsplatform. Voordeklas.nl. Via voordeklas.nl vinden steeds meer leerkrachten hun weg op de onderwijs arbeidsmarkt. Je vacatures plaatsen op voordeklas.nl is kosteloos voor bij RTC Transvita aangesloten scholen/schoolbesturen. Voordeklas.nl plaatst vacatures automatisch door naar de vacaturesites Jobbird en Indeed. 

Sinds enkele maanden is er een kleine taskforce Werving actief. Een aantal besturen doet ervaring op met de zogenoemde Cliëntportals van voordeklas.nl. Middels deze portals kan je als directie/bestuur zelf vacatures op voordeklas.nl publiceren, aanpassen en verwijderen. Ook zie je een overzicht van sollicitanten en kan je een sollicitant een status geven. Hiermee zijn foutgevoelige excel lijstjes voor het bewaken van statussen en acties niet meer nodig. Ook kan je een eigen profiel aanmaken en daar je eigen vacatures aan koppelen én een koppeling maken met je eigen website. Binnenkort zijn deze portals voor alle scholen en besturen die zijn aangesloten bij RTC Transvita beschikbaar.

Wat je nu al zelf kan doen om je vacatures te promoten? Dit kan door heel eenvoudig je eigen vacature te promoten via social media. Gebruik hiervoor de social media knoppen links van de pagina. Probeer het maar eens. Het werkt!! Ga naar je vacature en klik op een van de social media icoontjes. Je vacature wordt dan direct gekoppeld aan Facebook, Linkedin, Twitter en zelfs Whatsapp!

 

De RTC Transvita deursticker!

Hij ligt binnenkort bij iedere deelnemende school op de mat; een envelop met twee gedrukte brochures (RTC Transvita in Vogelvlucht) voor in de teamkamer. In deze envelop zit ook de RTC Transvita deursticker! Hiermee maak je duidelijk dat je als school bent aangesloten bij RTC Transvita. Alhoewel we voor een grote uitdaging staan met het toenemende leraren-tekort, zijn we ook ondernemend en zetten we ons samen in voor continuïteit van het onderwijs. Dat we ons daar samen hard voor maken, kun je met de sticker zichtbaar maken aan ouders en andere relaties.

 

Event registratie zij-instroom

Op 23 april jl. vond er een informatiebijeenkomst plaats voor aspirant zij-instromers.
Dit event is tot stand gekomen door een samenwerking tussen De Hogeschool Utrecht, de Marnix Academie, het Arbeidsmarktplatform PO, het UWV, het bedrijven-netwerk Mobiliteit Utrecht en RTC Transvita.
 

 

Artikel onderwijsblad April 2018

Onlangs is het onderwijsblad uitgegeven. Hierin staat een artikel over de mogelijkheden die RTC's bieden voor goed werkgeverschap; invallen met een vast dienstverband. RTC Transvita wordt hierin beschreven met een aantal voorbeelden uit de praktijk met talentenpoolers die hun verhaal doen. Lees hier het volledige artikel. 

 

Effectmeting en gewijzigde focus RTC’S

Onlangs is er een effectmeting gedaan naar de werking van de RTC’s. Uit deze meting blijkt dat het samenstellen en beheersen van een vervangingspool de hoofdactiviteit van alle RTC’s is geworden. De gewijzigde focus vloeit voort uit de toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Tijdens de oprichting was er sprake van een overschot aan leraren, momenteel en in de komende jaren is er sprake van een tekort. Lees hier mee over de effectmeting. 

 

Verruiming ketenregeling wet Werk en Zekerheid een mogelijkheid

Minister Arie Slob ziet, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving van het primair onderwijs, mogelijkheden voor de verruiming van de wet Werk en Zekerheid.

Op de website van de PO raad staat een artikel waarin dit verder wordt toegelicht. Klik hier om de rest van het artikel te lezen.

 

RTC Transvita lovend genoemd in debat vaste commissie voor OCW

Bekijk hier boven het fragment, of klik hier om het volledige debat te bekijken.

 

Minister Slob op bezoek bij RTC Transvita

Maandag 12 februari stond in het teken van het bezoek van Minister Slob aan onze organisatie. 

Via verschillende media is hier bericht van gemaakt. Lees hier het artikel wat is verschenen op de website van het arbeidsmarktplatform. 

 

Ontwikkeling van (inval)leerkrachten 

Eén van onze talentenpoolers, Hester Moll, en onze eigen collega, Marcel Hermens, hebben onlangs samen gewerkt met een journalist die een artikel heeft geschreven over de ontwikkeling van invalleerkrachten. Dit heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Lees hier het artikel wat is gepubliceerd op de website van het Arbeidsmarktplatform. 

 

Week 5 en 6 RTC Transvita uitgebreid in het nieuws vanwege griepgolf

Kranten

Griepgolf op school? Vraag ouders of ze willen bijspringen (AD Utrecht, 06-02-2018)

Griepgolf baart scholen grote zorgen (AD Amersfoort, 06-02-2018)

"Ik ben bang voor de komende week, want de leerkrachten zijn nog ziek" (NOS, 04-02-2018)

Radio

Interview Radio M Utrecht, Aan tafel! (RTV Utrecht, 05-02-2018)

TV

Recordaantal leraren geveld door griep, tekort dreigt (Hart van Nederland, 05-02-2018)

NOS Journaal (download, 52MB) (NOS, 05-02-2018)

 

Actuele ontwikkelingen PO

Middels het Arbeidsmarktplatform stellen wij de nieuwsbrief die zij hebben opgesteld, ter beschikking om de actuele ontwikkelingen rondom het PO door te nemen. Klik hier om deze nieuwsbrief te openen. 

 

Handreiking "Ruimte in regels"

Dinsdag 14 november viel bij alle basisscholen in Nederland de Handreiking 'Ruimte in regels' op de deurmat. Hierin staat helder op een rij wat, vanuit het onderwijstoezicht van leraren, wordt verwacht en wat niet. Nieuwsgierig naar de inhoud? Neem een kijkje op de website van het Ministerie van Onderwijs of klik hier

 

Regeling tegemoetkoming herintreders PO 

Via het arbeidsmarktplatform ontvingen wij informatie over een nieuwe regeling van OCW die benut kan worden bij bestrijding van de (dreigende) lerarentekorten in de regio.

De Regeling tegemoetkoming herintreders PO is al aangekondigd in juni jl. Met deze regeling kunnen besturen –met terugwerkende kracht vanaf 1 aug jl- een tegemoetkoming van € 2.500,-  aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van een herintreder die voor minimaal  6 maanden in dienst wordt genomen.

Zie : https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62002.html.

De regeling is een uitwerking van de maatregel in de Kamerbrief Lerarentekort in po (juni 2017). 

Hieronder meer informatie over de regeling:

  • De regeling maakt het mogelijk voor schoolbesturen in het primair onderwijs (bao, sbao, so) om een tegemoetkoming van €2.500,- in de kosten aan te vragen voor begeleiding en ondersteuning van een herintreder die zij voor minimaal 6 maanden in dienst nemen.  Dit kan zowel een tijdelijk als een vast dienstverband zijn. Het budget biedt ruimte voor 500 herintreders.
  • De aanvraagtermijn loopt van 1 november 2017 – 31 december 2018. Op de website van de uitvoeringsorganisatie DUS-I staat meer informatie over de regeling. Vanaf 1 november kunnen besturen daar via een digitaal aanvraagformulier de subsidie aanvragen: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-herintreders-primair-onderwijs. De administratieve last van de aanvraag is tot een minimum beperkt.
  • In deze regeling verstaan we onder een herintreder: personen met onderwijsbevoegdheid voor het po die na een tijdje van afwezigheid (minimaal 12 maanden) in het onderwijs terugkeren als leraar po. Dit kunnen personen zijn die nu een baan buiten het onderwijs hebben, vrijwillig hebben gekozen voor een werkonderbreking, met pensioen zijn gegaan of in een uitkeringssituatie zitten.  Ook kan subsidie worden aangevraagd voor personen die na het afstuderen als leerkracht basisonderwijs niet direct ( binnen 12 maanden)  zijn begonnen als leraar in het po, maar nu alsnog als leraar aan de slag willen.
  • Het is mogelijk om de tegemoetkoming met terugwerkende kracht aan te vragen voor herintreders die vanaf 1 augustus 2017 in dienst zijn getreden.
  • In overleg tussen het bestuur en herintreder wordt bepaald aan welke activiteiten de tegemoetkoming wordt besteed.

 

Sectorplan: RTC Transvita als "parel" omschreven

Het ministerie van SZW heeft, in samenwerking met Twynstra Gudde, een publicatie over de sectorplannen opgesteld met daarin geleerde lessen. 
Het betreft een samenvatting van de ervaringen met sectorplannen over alle sectoren. Van twee sectoren is er een voorbeeld van een succesvolle uitwerking uitgelicht wat de naam Parel heeft gekregen. "De parel" van het Sectorplan Primair Onderwijs is RTC Transvita geworden. Een erkenning om trots op te zijn. 
Zie de laatste twee pagina's van dit document

 

RTC Transvita in het Nieuws! Het nieuwe schooljaar is begonnen en de arbeidsmarkt is in beweging.

Vandaag zijn de scholen in Midden Nederland weer begonnen. De krapte op de arbeidsmarkt is in toenemende mate merkbaar. De NOS vroeg ons om een toelichting. Hier het artikel hierover. Luisteren naar de uitzending? klik dan hier. De uitzenddatum is 21 augustus. Je moet wel even doorscrollen naar 7.40 uur. 

Zie hier een aanvullend artikel op de website van het Arbeidsmarkt platform PO

In dezelfde week is er ook een item geweest in de Nationale onderwijsgids. Klik hier om dit stuk te lezen. 

 

PO in Actie! 

Leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen hebben hun roep om een beter en daarmee eerlijker salaris en minder werkdruk voor leraren kracht bij gezet. Woensdagmiddag tekenden zij gezamenlijk een manifest waarin zij de politiek oproepen hiervoor te zorgen en dit vast te leggen in een nieuw regeerakkoord. Gebeurt dit niet, dan zijn acties niet uitgesloten, schrijven zij.

Manifest  

 

Werkdruk leerkrachten 

De werkdruk voor leraren in het basisonderwijs wordt veroorzaakt door grote klassen, te veel leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en vooral door administratieve rompslomp. Die verplichting om alles te vast te leggen en te documenteren is voor leerkrachten enorm tijdrovend. De NOS en verschillende regionale omroepen hebben dit onderzocht. 

Onderzoek NOS/regionale omroepen

 

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV