• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

FAQ

... voor poolers van de Transvita Participatiepool

 

Wat is het doel van de Participatiepool?

Via Transvita kun je weer duurzaam aan de slag als leerkracht in het primair onderwijs. Transvita ia een springplank naar vast werk.

 

Hoe meld ik mij voor de Participatiepool?

Op de website staat onder “participatiepool” een aanmeldformulier

Wanneer je deze invult en je CV upload, ontvang je een bevestiging van aanmelding en krijg je een link met de vragenlijsten toegestuurd. Na het invullen nodigen we je uit voor een gesprek bij ons op kantoor. Daarna gaan we proberen je te “matchen”.

 

Ben ik verplicht de vragenlijst middels de toegestuurde link in te vullen?

Ja, de vragenlijsten zorgen ervoor dat wij een goed beeld krijgen van je motivatie en mate van ontwikkelbaarheid van de competenties van de wet BIO. Op basis hiervan gaan Transvita en jij in gesprek om je talent te ontdekken en deze ook zo goed en passend mogelijk in te zetten.

 

Heeft het werken in de Participatiepool consequenties voor mijn uitkering? 

Om je inzicht te geven in de consequenties van het werken via onze Participatiepool

Zie factsheet

 

Wat gebeurt er met mijn uitkering/inkomen bij meer en/of minder gewerkte uren per maand?

Zie factsheet

 

Wat moet ik doen om een baan in een formatie van een schoolbestuur kan krijgen?

Vaste formatievacatures zijn te zien in voordeklas.nl

We hebben de inspanningsverplichting op ons genomen om je optimale kansen te bieden naar vaste formatie. Hiertoe zul je je inschrijven via de vacaturebank, voordeklas.nl, waar de loonlijstbesturen op kunnen reageren. Hierbij kan de coördinator Participatiepool als een bemiddelaar fungeren naar de vacaturehouder.

Je solliciteert zelf en de vacaturehouder is vrij je wel of niet een aanbod te doen.

 

Bij wie moet ik zijn als ik ziek ben? 

Mocht je ziek zijn op een dag, dat je als invaller ingepland staat, dan geef je dit per mail of telefonisch vóór 7.00 uur door aan de matcher die dienst heeft.*

Je dient ook altijd je ziekmelding te melden bij de school waar je aan de slag bent, bij je coördinator van RTC Transvita en bij je casemanager van het Participatiefonds. Tevens dien je je ook weer beter te melden. Zowel bij je bestuur als bij ons en de casemanager Participatiefonds (dit kan in cc bij je herstelmelding aan de matchers). 

Indien je ziet dat er aanvragen in je agenda blijven staan, moet je even contact opnemen met de matchers. Dit komt, omdat je soms op verschillende scholen ingepland staat. Sta je op een lange aanvraag dan is het ook zaak om contact te hebben met de school waar je ingepland staat.

*Op het antwoordapparaat van de afdeling Matching is te horen wie er op dat moment dienst heeft. Bel hiervoor naar:  030-600 88 18. 

  

Ik heb tussen twee vervangingen geen werk, wat gebeurt er met mijn inkomen?

Zie factsheet

 

Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

Aan het einde van de maand nadat je gewerkt hebt.

 

Mijn VOG is verlopen en wat nu?

Zonder VOG kun je niet aan de slag voor de klas. Je VOG is drie maanden geldig. Houd dit in de gaten en vraag tijdig een nieuwe VOG aan. Elke ontvangende school kan naar je VOG vragen. Zorg dat je deze altijd bij je hebt.

  

Ben ik verplicht om mee te doen in de Participatiepool?

Je ontvangt op dit moment een uitkering via het Participatiefonds/UWV. Je hebt in dit kader rechten en plichten. Eén van de verplichtingen is, dat je je inspant om weer snel aan het werk te komen/te gaan.

Dit gaat gemakkelijker wanneer je in aanraking komt met invalwerk. Transvita heeft inzicht in de vaste formatie van de aangesloten schoolbesturen en kan toeleiding naar vaste formatie vergemakkelijken. Onze samenwerking is op vrijwillige basis maar dat neemt niet weg dat je als uitkeringsgerechtigde verplichtingen hebt. Heb je hier nog vragen over neem dan contact op met je casemanager van het Participatiefonds.

 

Welke documenten moet ik bij de invalschool aanleveren?

Deze documenten heb je nodig wanneer je voor het eerst voor een bestuur gaat invallen en dien je uitsluitend op de 1e school van een bestuur achter te laten: 

  • Ingevulde uniforme aanstelling set (wordt nog toegezonden);
  • Kopie van je paspoort of identiteitsbewijs. Bij een identiteitsbewijs moet ook een kopie van de achterkant worden achtergelaten (een rijbewijs is geen identiteitsbewijs);
  • Verklaring omtrent het gedrag (aanvraagformulier en uitleg ontvang je bij je inlogcodes);
  • Ingevulde loonbelastingverklaring (wordt nog toegezonden);
  • Kopie van je diploma;
  • Reiskostenformulier (wordt nog toegezonden);
  • Kopie laatste salarisstrook of recente akte van benoeming (indien je al hebt gewerkt in het onderwijs). 

 

Hoe wordt mijn vertrouwelijkheid geborgd?

We houden ons aan de wetgeving rondom de AVG (mei 2018). Daarnaast is het assessment en de inhoud van de bijbehorende gesprekken vertrouwelijk informatie. Dit komt wel in je dossier terecht, maar zal (na 2 jaar of bij uitdiensttreding) worden vernietigd.

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV