• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

Ons werkgebied en deelnemende scholen

De (PiO)Invalpool is met honderden oproep-leerkrachten de grootste vervangingspool van Midden-Nederland. Met behulp van een computerprogramma worden inval-leerkrachten ingepland door de matchers van RTC Transvita. Jaarlijks worden duizenden aanvragen om in te vallen via RTC Transvita opgelost. Hiermee realiseren we samen met onze pool-leerkrachten dat er in veel gevallen continuïteit gegeven kan worden aan het onderwijsproces wanneer de eigen leerkracht ziek of om een andere reden afwezig is. Een buitengewoon belangrijke en betekenisvolle taak.

De (PIO)Invalpool heeft ook werkgelegenheid voor pas afgestudeerde leerkrachten uit provincies waar weinig werk in het basisonderwijs te vinden is. Als je als beginnende invalleerkracht wil verhuizen naar ons werkgebied, kunnen we vaak van tevoren al een werkaanbod aanbieden.

Ben je onderwijs bevoegd en zou je graag een tijdje willen invallen in het basisonderwijs? Schrijf je dan in via het online inschrijfformulier!

Ons Werkgebied

RTC Transvita verzorgt o.a. de match tussen vraag en aanbod van tijdelijk en vast personeel in het primair onderwijs.

Ons werkgebied is Midden-Nederland. Naast de provincie Utrecht zijn wij ook actief in de provincies: Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

(Onder deze overzichtskaart staan per bestuur alle scholen met een link naar hun website.)

Klik hier om de kaart in een nieuw venster te openen

Deelnemende scholen:

CBO Zeist te Zeist

Cbs Ichthus www.cbsichthuszeist.nl

Cbs Ichthus loc. de Hoeksteen www.cbsdehoeksteenzeist.nl

Cbs Nije Kroost www.cbsnijekroost.nl

Kerckeboschschool www.kerckeboschschool.nl 

Cbs de Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl

Cbs Beurthonk www.beurthonk.nl 

Cbs De Sluis www.desluiszeist.nl 

Utrechtse Schoolvereniging

Utrechtse Schoolvereniging www.usvschool.nl

Talent Primair te Huizen

OBS Bijvanck www.obsbijvanck.nl

OBS Blaricum www.obblaricum.nl 

SWS de Catamaran www.swsdecatamaran.nl 

OBS Comenius www.comeniusschool.nl 

OBS Curtevenne www.curtevenneschool.nl 

OBS Godelinde www.godelindeschool.nl 

Mont.De Gouden Kraal www.degoudenkraal.nl 

OBS Graaf Floris www.obsgraaffloris.nl

OBS Hobbedob www.hobbedob.nl 

OBS Kamperfoelieschool www.kamperfoelieschool.nl 

OBS Koningin Emma www.emmaschool.nl

Montessorischool Laren www.montessorilaren.nl 

OBS de Linde www.obsdelinde.nl 

Dr. Maria Montessori www.mariamontessori.nl 

OBS Meester Kremer www.meesterkremerschool.nl

OBS De Ploeg www.obsdeploeg.nl

Jenaplanschool De Sterrenwachter www.loosdrecht.sterrenwachter.nl

Locatie Hilversumse Meent www.hilversum.sterrenwachte.nl

OBS Triangel www.triangelweesp.nl

Tweede Montessorischool www.2emontessorischool.nl

OBS Tweemaster www.tweemasternigtevecht.nl

OBS Vinkenbaan www.vinkenbaan.nl 

PC Hooft www.pchooft.nl 

OBS de Zuidwend www.zuidwend.nl

Stichting Trinamiek

Agnesschool www.agnesschool.nl

De Ark www.arkschool.nl

De Ark van Noach www.arkschool.nl

Blink www.blinkschool.nl

De Egbertus www.egbertusvianen.nl

Fatima www.rkbsfatima.nl

Gerardus Majella www.gerardusmajella-cabauw.nl

Jan Bunnik www.janbunnikschool.nl

Nicolaas www.nicolaasschool.nl

De Opstap www.rkbsdeopstap.nl

De Overkant www.deoverkant.nl

Paulusschool www.paulusschool.nl

De Regenboog www.regenboog.nl

St. Victor www.stvictorschoolbenschop.nl

De Zomergaard www.dezomergaard.nl

Andersenschool-Woerden www.andersenschool.nl

Lucas Batau www.lucasbatau.nl  

Christofell www.christoffel-nieuwegein.nl 

Vroonestein www.vroonestein.nl 

Het Vogelnest www.hetvogelnest.nl 

De Schouw www.bsdeschouw.nl 

De Tweeklank www.detweeklank.nl 

Lucas Galecop www.lucas-galecop.nl

Stichting Klasse te Gouda

Avontuur- Gouda www.sbohetavontuur.nl 

Dick Bruna-Waddinxveen www.dickbrunaschool.nl

De Horizon Harmelen www.obsdehorizon.nl

De Kas-Gouda www.obsdekas.nl

't Palet-Gouda www.paletgouda.nl 

Rembrandt van Rijnschool-Woerden www.rembrandtvanrijnschool.nl

Schateiland-Gouda www.schateiland.net

Theo Thijssen-Waddinxveen www.theothijssenschool.nl

De Venen- Reeuwijk www.obsdevenen.nl

't Vogelnest-Bodegraven www.tvogelnest.nl

Wereldwijs-Gouda www.obswereldwijs.nl

Weth.H Luidensschool-Gouda www.luidensschool.nl 

Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir

Casimirschool www.casimirschool.nl

Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken

De Hoeve  www.dehoeveschool.nl

Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

Comeniusschool www.comeniusschool.info

Stichting Sozko te Utrecht

Cleophas  www.cleophasschool.nl

Joannes XXIII www.joan23.nl

De Beiaard www.debeiaard-utrecht.nl

Stichting De Kosmos te Amersfoort

De Kosmos www.dekosmos.nl

Stichting Meerkring te Amersfoort

De Achtbaan www.deachtbaan.net

Atlantis www.obsatlantis.nl

De Bieshaar www.bieshaarschool.nl

De Border www.obsdeborder.nl

Dr. A. van Voorthuyzenschool www.vanvoorthuysenschool.nl

Dr. M. van der Hoeveschool www.mvanderhoeve.nl

De Dubbelster www.obsdedubbelster.nl

De Gondelier www.gondelier.nl

Joost van den Vondel www.vondel.net

De Magneet www.obsdemagneet.nl

De Meander www.obs-demeander.nl

't Spectrum www.obs-spectrum.nl

De Vlindervallei www.devlindervallei.nl

De Weesboom www.weesboom.nl

De Wijde Wereld www.obsdewijdewereld.nl

De Zevensprong  www.obsdezevensprong.nl

Stichting Hilversumse Montessorischolen

Montessorischool-Centrum www.montessorischool-centrum.nl

Montessorischool-Zuid www.montessorischool-zuid.nl

Stichting Noor

Al Hambra  www.noorscholen.nl

Al Islaam www.noorscholen.nl

PCBOA te Amersfoort

't Anker www.anker.pcboamersfoort.nl

Berkenschool www.berkenschool.pcboamersfoort.nl

Prins Willem Alexanderschool www.pwa-amersfoort.nl

Gabrie Mehenschool www.gabriemehen.nl

Kon-Tiki www.kontikischool.nl

Koningin Wilhelminaschool www.kwssbo.nl

De Wegwijzer www.wegwijzer.pcboamersfoort.nl

De Windroos (Wiekslag) www.windroos.pcboamersfoort.nl

De Bolster www.bolster-pcboamersfoort.nl

De Wingerd www.wingerd.pcboamersfoort.nl

De Wonderboom www.wonderboom.pcboamersfoort.nl

De Vuurvogel www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl

De Zonnewijzer www.zonnewijzer.pcboamersfoort.nl   

KPOA te Amersfoort

Aloysius www.aloysiusschool.nl

Het Baken www.hetbaken-nijkerk.nl

De Biezen www.debiezen.nl

De Breede Hei www.breedehei.nl

Caeciliaschool www.caeciliaschool.nl

Dok 12 www.dok12.com

De Drieslag www.drieslag.nl

Kameleon www.kbskameleon.nl

De Kinderhof www.dekinderhof.nl

De Kubus www.kbsdekubus.nl

Langenoord www.delangenoord.nl

Malelande www.malelande.nl

De Marke www.basisschooldemarke.nl

Michaelschool www.michaelschool-amersfoort.nl

School op de Berg www.schoolopdeberg.nl

St. Josephschool www.kbs-st-joseph.nl

De Tafelronde www.tafelronde.net

Voila te Leusden

De Bongerd www.bongerdleusden.nl

De Heerd www.heerdleusden.nl

De Hobbit www.hobbitleusden.nl

't Palet www.paletleusden.nl

't Startblok www.startblokachterveld.nl

De Brink www.cbsdebrink.nl

De Rossenberg www.rkbs-rossenberg.nl 

De Holm www.deholm.nl

Loysder Hoek www.loysderhoek.nl

De Vallei www.cbsdevallei.nl

Het Kompas www.kompasleusden.nl 

Klimrakker www.klimrakker.nl

Stichting Katholiek Onderwijs te Achterveld

St. Jozefschool www.jozefachterveld.nl

Kalisto te Woerden

KBs. St. Ludgerus www.ludgerusschool.nl

KBs. De Wegwijzer www.bs-wegwijzerwoerden.nl

Howiblo www.howiblo.nl

St. Bavoschool  www.st-bavoschool.nl 

De Keerkring (SBO) www.dekeerkring.nl

Stichting Fluenta te Nieuwegein

De Ark www.arkvianen.nl

De Brug (IJsselstein) www.debrugijsselstein.nl

De Brug (Vianen) www.brugvianen.nl

De Fontein www.fonteinhouten.nl

Mauritsschool www.mauritsschool-nieuwegein.nl

Het Mozaïk  www.bs-hetmozaiek.nl   

De Pijler www.cbsdepijler-ijsselstein.nl

De Rank www.rankvianen.nl

De Trompetvogel www.trompetvogel.nl

Wereldwijs www.wereldwijs.nl   

De Voorhof www.voorhofvianen.nl

Willem Alexanderschool www.was-nieuwegein.nl   

De Zonnewijzer www.pcbsdezonnewijzer.nl

De Margrietschool http://www.margrietschool.net/home.html

De Hoeksteen http://www.hoeksteenleersum.nl/

de schakel http://www.schakelleersum.nl/

Julianaschool http://www.koninginjulianaschool.net/

Beatrixschool http://www.koninginbeatrixschool.net/

Mauritsschool http://www.mauritsschool-nieuwegein.nl/

O2A5 te Arkel

De Lingewaard – www.delingewaard.nl

Klim-op – www.obsklim-op.nl

Het Tweespan – www.obstweespan.nl

Den Beemd -www.obsdenbeemd.nl

Giessen-Oudekerk – www.obs-giessen-oudekerk.nl

De Sterrekenkijker – www.obsdesterrenkijker.nl

Het Mozaïek – www.mozaiek-leerdam.nl

De Hobbitstee – www.obsdehobbitstee.nl

Het Kristal – www.kindecentrumhetkristal.nl

De Wilgenhoek – www.jpsdewilgenhoek.nl

De Ammers – www.obsdeammers.nl

De Knotwilg – www.knotwilgobs.nl

De Boomgaard – www.obs-de-boomgaard.nl

De Tuimelaar – www.obsdetuimelaar.org

De Stapsteen – www.obsdestapsteen.nl

De Zandheuvel – www.obsdezandheuvel.nl

De Schatkist – www.obsdeschatkistherwijnen.nl

De Rietput – www.obsderietput.nl

De Gaard, Tijl – www.tijluilenspiegel-vianen.nl

De Gaard, Mr Vos – www.meestervos.nl

De Wiekslag – www.wiekslag-vianen.nl

Hendrik van Brederode – www.hvb-ameide.nl

De Springplank – www.despringplankobs.nl

Prinses Wilhelmina – www.pwslexmond.nl

Schoolvereniging Agatha Snellen te Utrecht

Agatha Snellenschool www.agathasnellen.nl

Stichting RK basisscholen Vleuten, de Meern en Haarzuilens

Drie Koningen www.driekoningenschool.nl

De Twaalfruiter www.twaalfruiter.nl

Het Veldhuis www.hetveldhuis.nl

Willibrordschool www.willibrordschool-vleuten.nl

Bonifatiusschool www.stbonifatiusschool.nl

SPCO Groene Hart te Woerden

Constantijnschool www.constantijnwoerden.nl

De Fontein www.defonteinharmelen.nl

Graaf Jan van Monfoortschool www.graafjan.nl

Margrietschool www.margrietschoolwoerden.nl

De Nieuwe Wiel www.nieuwewiellopik.nl

R. de Jagerschool www.rdejagerwoerden.nl

Timotheüsschool www.timotheuslinschoten.nl

Wilhelminaschool www.wilhelminawoerden.nl

Willem Alexanderschool www.willemalexanderwoerden.nl

Willem van Oranjeschool www.willemvanoranjewoerden.nl

CBS de Brug www.cbs-debrug.nl 

Johan Frisoschool www.johanfrisoschool.net

Katholieke Scholenstichting Fectio te Houten

Aventurijn www.basisschoolaventurijn.nl

Barbaraschool www.barbaraschool.nl 

De Bengelbongerd www.bengelbongerd.nl

De Boogerd www.rk-deboogerd.nl

Camminghaschool www.camminghaschool.nl

Delteykschool www.delteyk.nl

Heilige Familieschool www.hfamilieschool.nl

't Schoolhuys www.schoolhuys.nl

St. Michielschool www.stmichiel.nl

St. Nicolaasschool www.nicolaasschool-odijk.nl

De Stek www.de-stek-houten.nl

De Vlinder www.rkbs-de-vlinder.nl

De Zevensprong  www.7spronghouten.nl

Stichting Monton

Pallas Athene www.pallasatheneschool.nl

Stichting van der Huchtscholen te Soest

1e van der Huchtschool www.vanderhucht-overhees.nl

2e van der Huchtschool www.vanderhucht-overhees.nl

3e van der Huchtschool www.vanderhucht-valeriaan.info/

Skoss te Soest

Sint Carolus www.st-carolusschool.nl

Montessorischool Soest www.rkmontessorischoolsoest.nl

Achtbaan www.de-achtbaan.nl

De Driesprong www.driesprong-soest.nl

De Wegwijzer www.wegwijzer-soest.nl

Ludgerus www.ludgerusschool.nl

Het Sticht te Zeist

De Griffel www.bsdegriffel.nl 

Damiaanschool www.damiaanschool.nl 

Valkenheuvel www.valkenheuvel.nl

Het Palet http://www.hetpaletwbd.nl 

De Kameleon www.kameleondendolder.nl

St. Aloysius www.aloysius-school.nl 

Stichting Islamitisch Onderwijs te Utrecht

Aboe Daoedschool www.aboedaoedschool.nl

Amersfoortse School Vereniging

ASVDaltonschool www.asvdaltonschool.nl

 

Onze invalpool biedt:

>  Bijna permanent en afwisselend werk

>  Leuke scholen en goede begeleiding

>  Een podium om ervaring in het
    onderwijs op te doen

>  Goede kansen op vast werk!

Je kunt je online aanmelden via het inschrijfformulier.

 

Aanmelden invalpool

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV